يكى ديگر از متنوع ترين و زيباترين طرحهاى دكور آشپزخانه مى توان به كابينت آشپزخانه ممبران  اشاره كرد…

كابينت آشپزخانه ممبران به دليل تنوع در انتخاب طرح و رنگ دربهاى كابينتى از اهميت خواصى در ميان طراحان برخوردار است…

جنس اين نمونه از متريال از پى وى سى زد خش بوده و مانند روكش بر روى چوب،حرارت ديده و وكيوم ميشود..

كابينت ممبران را ميتوان بسته به سليقه مشتريان به هر طرح و شكلى سى ان سى كرد(ابزار مخصوص طرح درب)