كابينت آشپزخانه هايگلاس سفيد

از زيباترين و جذاب ترين دكوراسيون آشپزخانه ، كابينت آشپزخانه هايگلاس سفيد مى باشد كه تلفيق آن با زمينه هاى روشن بسيار شاد و جذاب مى شود.

ما يكى از نمونه هاى كابينت آشپزخانه هايگلاس سفيد خود را با تلفيق زمينه ديوار سبز شيشه اى در اختيار شما قرار داده ايم.